Obținerea modelelor fizice presupune parcurgerea a 3 etape: