You are currently viewing Proteina Spike din SARS-CoV-2

Proteina Spike din SARS-CoV-2

Numeroase copii ale așa numitei proteine Spike din virusul ce cauzează boala COVID-19 pot fi observate la microscopul electronic ieșind din particula virală și având oarecum aspect de coroană – de aici și denumirea de coronavirus dată acestuia. Proteina Spike este numită proteina S din virusul SARS-CoV-2 virus, este o glicoproteină și joacă un rol central în legarea particulei virale de celula gazdă, premiză pentru introducerea ARN-ului viral și realizarea infecției. Componentele glucidice de pe suprafața proteinei Spike diminuează capacitatea anticorpilor din celula gazdă de a o detecta.

Legarea de celula gazdă se realizează prin interacțiunea proteinei Spike cu enzima de conversie a agiotensinei (ACE2).  In coroana virusului, proteina Spike este într-o conformație închisă, zona cu care interacționează cu ACE2 fiind puțin accesibilă. Proteaze abundente din tractul respirator taie proteina Spike și o pre-activează, aceasta suferind o schimbare majoră de conformație prin care zone de interacțiune cu ACE2 devine semnificativ mai accesibilă. Modele noastre prezintă proteina Spike în cele 2 conformații (închisă și deschisă) și permit vizualizarea glucidelor de pe suprafața acestei.

Disponibilitate

Fișierele cu modelul computerizat și instrucțiuni de fabricare vor fi disponibile curând.