You are currently viewing Alfa-Amilaza

Alfa-Amilaza

Alfa-amilaza este o enzimă capabilă să cliveze legăturile alfa glicozitice din poliglicidele de dimensiuni mari precum glicogenul sau amidonul. Enzima se are rol esențial în digestia glucidelor la animale și om, dar și în procesele de germinație a semințelor. Modelul prezentat este bazat pe structura tridimensională a alfa-amilazei pancreatice de la porc (PDB 1PPI) și structurile glucidelor de pe Proteopedia.

Disponibilitate

Fișierele cu modelul computerizat și instrucțiuni de fabricare sunt disponibile pe pagina produsului și pe serverul NIH 3D Print Exchange.